Najnowsze rozwiązania technologiczne

Poznaj nowe technologie, śledź nowinki w obrębie techniki, informatyki i nauki

Materiały partnera

Wdrożenie dyrektywy o sygnalistach – 3 rzeczy, które musisz wiedzieć

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem poznamy ostateczny projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia Unii. Ponad dwa miesiące temu pojawił się drugi projekt przepisów dotyczących sygnalistów. Już dawno minął ostateczny termin na wdrożenie przepisów podany w dyrektywie europejskiej.

Kto musi wdrożyć przepisy dla sygnalistów?

Tematem ochrony sygnalisty muszą zainteresować się podmioty publiczne i prywatne, ponieważ duża część z nich będzie zobowiązana do wprowadzenia stosownych rozwiązań. Przygotować się muszą podmioty prywatne zatrudniające powyżej 50 osób. Limit ten nie obowiązuje dla podmiotów podlegających przepisom z sektora finansowego, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska. Firmy działające w ww. sektorach muszą wprowadzić przepisy wewnętrzne bez względu na ilość zatrudnionych osób. Z obowiązku wobec sygnalistów najprawdopodobniej zwolnione zostaną również urzędy lub jednostki organizacyjne gminy zamieszkane przez mniej niż 10 tys. mieszkańców.

Jakie obowiązki muszą spełnić podmioty wobec sygnalisty?

Organizacje muszą wprowadzić wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony sygnalistów, w tym procedury i instrukcje. Należy wybrać osobę lub osoby spośród pracowników, które będą obsługiwały zgłoszenia. Można również zdecydować się na kompetentny podmiot zewnętrzny, np. biuro prawne. Bardzo ważną kwestią jest również wybór odpowiedniego kanału przyjmowania zgłoszeń udostępnionego sygnaliście. Przy wyborze należy kierować się bezpieczeństwem zgłaszającego, w tym zachowaniem jego poufności. Ważna jest również możliwość utrzymania komunikacji, jak również funkcjonalność, np. automatyczne tworzenie rejestrów czy przechowywanie informacji w jednym miejscu. Nie zapominajmy jeszcze o szkoleniu wszystkich pracowników.

Do kiedy należy wdrożyć przepisy o sygnalistach?

Pomimo braku przepisów krajowych https://sygnalista24.info/nowy-projekt-ustawy-o-sygnalistach-z-dnia-6-04-2022r/, podmioty publiczne i prywatne zatrudniające powyżej 250 osób oraz te podmioty, które nie patrzą na limit pracowniczy muszą to zrobić już dziś. Do tego zobowiązała dyrektywa. Firmy prywatne zatrudniające od 50-249 osób mają czas do 17.12.2023 r.

Drugi projekt polskiej ustawy wprowadza dwumiesięczny okres vacatio legis. Dodatkowo ustawodawca daje jeszcze 1 miesiąc na realizację obowiązków dla podmiotów publicznych i podmiotów prywatnych 250+ oraz podmiotów podlegających przepisom finansowym, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.